Vår vision

Vi är en ekonomisk förening bestående av företagare i Kungälv. Vår vision är:

Att utveckla Kungälv till en attraktiv plats för människor att mötas, handla, äta och få positiva upplevelser som möjliggör lönsam handel & servicesektor.

Att utveckla Kungälv till ett blomstrande näringsliv genom ett lokalt nätverk i näringslivet och vara ett konstruktivt bollplank gentemot kommunen när det gäller näringslivs & centrumutveckling.

 Styrelsen

Roger Boström och Susanne Paterson Roger Boström och Susanne Paterson

Ordförande Roger Boström, Kungälvs-Posten
Vice ordförande Susanne Paterson, Mediatec
Ledamot Lennart Kristiansson, Nyföretagarcentrum
Ledamot Hans Larsson Ljungblad, Kungälvs Energi
Ledamot Malin Friman, Café Tant Rut
Ledamot Michael Stensjö, Bergs Konditori
Ledamot Svante Wedin, Hälsö Fisk
Ledamot Sofia Ottosson, Fröknarna Bus
Ledamot Kristina Ögren, The Body Sop
Ledamot Anneli Hult, Goopy By Spot
 

 Verksamhetsledare

Pierre Chocron, arbetar som centrumutvecklare 
9 timmar per vecka i Kungälv Centrum.
Kontakta Pierre via 
tel: 0704-244018 eller
email: pierre@kungalv-marstrand.se

Stategier

Samverkan

  • Mellan handel, service och HoReCa i Kungälvs centrum för maximal effekt av marknadsaktiviteterna
  • Fastighetsägare
  • Kommun
  • Näringsliv
Påverkan
  • Vi skall granska och påverka politiken
  • Vara remissinstans för näringspolitiska frågor