Om KMN

Vi är en ekonomisk förening bestående av företagare i Kungälv. Vår vision är:

Att utveckla Kungälv till en attraktiv plats för människor att mötas, handla, äta och få positiva upplevelser som möjliggör lönsam handel och servicesektor.

Att utveckla Kungälv till ett blomstrande näringsliv genom ett lokalt nätverk i näringslivet och vara ett konstruktivt bollplank gentemot kommunen när det gäller näringslivs- och centrumutveckling.

Kontakta oss

Email: info@kungalv-marstrand.se

  Ring oss

Du når oss på 0763-111 442

  Adress

Kungälv Marstrand Marknad & Näringsliv ekonomiska förening
Gymnasiegatan 4
44234 Kungälv

Hitta hit

 Styrelsen

Roger Boström och Susanne Paterson Roger Boström och Susanne Paterson

Ordförande Roger Boström, Kungälvs-Posten
Vice ordförande Susanne Paterson, Mediatec
Ledamot Lennart Kristiansson, Nyföretagarcentrum
Ledamot Hans Larsson Ljungblad, Kungälvs Energi
Ledamot Malin Friman, Café Tant Rut
Ledamot Michael Stensjö, Bergs Konditori
Ledamot Svante Wedin, Marstrand Deli
Ledamot Kristina Ögren, The Body Sop
Ledamot Anneli Hult, Goopy By Spot
 

GDPR

Vi på KMN värnar om din integritet. De personuppgifter du lämnar till oss används endast för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev, community och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS och olika communitys. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.
Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:
-Få tillgång till dina personuppgifter
-Få felaktiga personuppgifter rättade
-Få dina personuppgifter raderade
-Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
-Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
-Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)
Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.
Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.
Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas.
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen