Näringsliv

 Vision

Att utveckla Kungälv till ett blomstrande näringsliv genom ett lokalt nätverk och vara ett konstruktivt bollplank gentemot kommunen när det gäller näringslivs- och centrumutveckling

 Strategier

  • —Vi skall granska och påverka politiken
  • —Vara remissinstans för näringspolitiska frågor
  • —Föreningen behöver bredda sitt kundunderlag för att få legitimitet, ex industriföretag och mindre företag utanför handelsfären

 Medlemsaktiviteter

1. Lokalt nätverksbyggande för lokala affärer
2. Utbildningar
3. Studiebesök

 Morronpasset

Morronpasset är ett forum där företagsamma människor träffas, inspireras och nätverkar. Vi arrangerar intressanta frukostmöten med inspirerande föredrag och bra nätverksmöjligheter (just nu digitala).
Arrangörer av Morronpasset är SEB, Swedbank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Företagarna, KMN, Kungälvs-Posten och Kungälvs Kommun.

Vill du veta mer eller vara deltagare på Morronpasset? Följ oss på LinkedIn eller kontakta Roger Boström.