Industriguppen

 Vision.

Att utveckla Kungälv till ett blomstrande näringsliv genom ett lokalt nätverk i näringslivet och vara ett konstruktivt bollplank gentemot kommunen när det gäller näringslivs & centrumutveckling

 Strategier

  • —Vi skall granska och påverka politiken
  • —Vara remissinstans för näringspolitiska frågor
  • —Föreningen behöver bredda sitt kundunderlag för att få legitimitet, ex industriföretag och mindre företag utanför handelsfären

 Medlemsaktiviteter

1. Lokalt nätverksbyggande för lokala affärer
2. Utbildningar
3. Studiebesök

 Morronpasset

Nästa Morronpass är den 14/4 då kommer Jan Jörnmark.