Industriguppen

 Vision.

Att utveckla Kungälv till ett blomstrande näringsliv genom ett lokalt nätverk i näringslivet och vara ett konstruktivt bollplank gentemot kommunen när det gäller näringslivs & centrumutveckling

 Strategier

  • —Vi skall granska och påverka politiken
  • —Vara remissinstans för näringspolitiska frågor
  • —Föreningen behöver bredda sitt kundunderlag för att få legitimitet, ex industriföretag och mindre företag utanför handelsfären

 Medlemsaktiviteter

1. Lokalt nätverksbyggande för lokala affärer
2. Utbildningar
3. Studiebesök

 Morronpasset