Lokalproducerat i Kungälv

Lokalproducerat i Kungälv är ett projekt vi kommer att arbeta med under perioden juli 2018 till juli 2019. Projektet är ett samarbete med Leader i Södra Bohuslän och Jordbruksverket.
Syftet är att 
- Öka förekomsten av lokalt producerade livsmedel i Kungälv.
- Erbjuda möjlighet för producenter och potentiella producenter att utveckla/ starta upp en verksamhet som de kan försörja sig på.
- Skapa förutsättningar att på sikt starta upp en permanent försäljningsplats i centrum.
- Stärka Kungälv som en plats med koppling till lokal och hållbar produktion.
Projektet drivs av Kungälv Marstrand Näringsliv. Vi tar tacksamt emot tips och idéer på hur vi kan göra projektet så bra som möjligt.